شنبه, 27 دی 1399

باسمه تعالى

- معرفي گروه عمران

اين گروه در سال 1367 تأسيس گرديد. در طول اين مدت، اساتيد ارجمندي از جمله آقايان مهندس اوليايي، مهندس خاتمي، دكتر نصيرايي، مهندس تولايي، مهندس آهويي، مهندس طوسي، دكتر خامچين مقدم، دكتر علامتيان، دكتر شيرازي، دكتر صمدي (در حال حاضر) مسئوليت مديريت گروه را به عهده داشته اند. در كنار مديريت توانمند اين اساتيد، آنچه باعث موفقيت و تعالي گروه شده، انسجام و هماهنگي كارشناسان گروه آقايان مهندس درخشان، مهندس جعفري، مهندس قاسميان بوده است.

- اعضاي هيئت علمي

در حال حاضر جمعاً 23 عضو هيئت علمي با اين گروه همكاري مي كنند كه 1 نفر با رتبه دانشياري و   12 نفر با رتبه استادياري، 10 نفر مربي مي باشند. حاصل تلاش اين گروه در بخش تعليم، پرورش بيش از 6131 فارغ التحصيل و بيش از 1815 دانشجوي در حال تحصيل مي باشد. اين دانشجويان در حال حاضر در مقاطع كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) و كارشناسي ارشد (سه گرايش سازه و سازه هاي هيدروليكي و مكانيك خاك وپي) و دكتري سازه مشغول تحصيل هستند. شايان ذكر است با توجه به وجود اساتيد متخصص در ساير رشته ها، گروه در حال پيگيري براي تأسيس گرايش هاي جديد تحصيلات تكميلي همچون مهندسي زلزله و مديريت ساخت مي باشد. به علاوه اعضاي هيئت علمي اين گروه در بخش پژوهش و تحقيق نيز فعال بوده اند كه ماحصل آن چاپ مقالات متعدد ISI، علمي- پژوهشي، ارائه مقالات در كنفرانسهاي داخلي و خارجي و تأليف و تدوين كتب علمي بوده است. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به رزومه پژوهشي اساتيد مراجعه نماييد.

 - تجهيزات و امكانات گروه 

اين گروه داراي 3 آزمايشگاه و كارگاه مي باشد كه شامل آزمايشگاههاي بتن و مصالح ساختماني، مكانيك خاك و كارگاه نقشه برداري مي باشد كه داراي تجهيزات مناسب، در حد استانداردهاي آموزشي مي باشند كه در اين آزمايشگاهها كارشناسان گروه به همراه اساتيد در خدمت دانشجويان مي باشند.

                                                                                                                            گروه عمران- خرداد ماه 97

 

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))