شنبه, 27 دی 1399

 

مدير گروه : دكتر دانيال معظمي

moazemi 6183 600

   پیام مدیر گروه

ماه مهر ، فصل شكوفه ريزان گلبرگ هاي گل سرخ زندگي عالمانه و فرهيختگي براي همه جويندگان علم و دانش است .چه شگفت انگيز است نم سپاس خداوند عزيز حكيم را كه هر ساله با فرا رسيدن ماه مهر، دانشگاه ها رنگ و بوي زندگي و طراوت را به خود می گیرند و با عطر وجود دانشجويان و دانش پژوهان معطّر  مي گردند.
 مقدم شما ره پويان علم و دانش گلباران، و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به افتخار قدومتان نور باران باد. همزمان با فرا رسيدن دوباره بهار علم و دانش، فرصت را مغتنم شمرده و مجدداً حضور مبارك و صميمي يكايك دانشجويان را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد خير مقدم و شادباش عرض نموده و اميدوارم در طول سال تحصيلي پيش رو، دانشجويان عزيز با تكيه بر توانمندي ها و استعدادهاي خود، و با استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه، همراه با اساتيد، مديران، كارشناسان و كاركنان دانشگاه در محيطي پر نشاط به فعاليت علمي پرداخته و حضور حقيقي و تأثير گذار خود را در عرصه هاي علمي و فرهنگي جامعه به اثبات برسانند.
بي شك توليد علم آميخته با ايمان اصلي ترين رسالت مجموعه دانشگاهي مي باشد و براي نيل به اين آرمان متعالي و ايجاد دانشگاه تمدن ساز مي بايست روحيه علم محوري توام با تدبیر، دانایی و امید بر جامعه مسلط شود، و لازمه اين مهّم تلاش و كوشش شما عزيزان در دانشگاه و بسط افق هاي علمي كشور مي باشد.
اميد است مديران ، اساتيد و کارکنان ارجمند پرتلاش و متعهد دانشگاه، هم چون گذشته بستر مناسب را براي ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به دانشجويان عزيز فراهم آورند.
از درگاه يگانه سبحان براي تمامي عزيزان در سال تحصيلي جديد، موفقيت، بهروزي و نيك فرجامي آرزو مي نمايم.

دکتر سید جواد سید مهدوی چابک

مدیریت گروه مهندسی برق

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))