جمعه, 15 آذر 1398

مشخصات فردي

alavi3
 

نام: سيد محمدرضا

نام خانوادگي: علوي مقدم      

سال تولد: 1354

E-mail: alavi1675@mshdiau.ac.ir 

سوابق تحصيلي

 

دكتري تخصصی

دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي عمران، منابع آب و هيدروليك

کارشناسي ارشد

دانشگاه فردوسي مشهد

مهندسي عمران، سازه ‏هاي هيدروليكي

کارشناسي

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران)

مهندسي عمران، عمران

 

زمينه‌هاي تحقيقاتي

 

-         تحليل سيستم‌هاي منابع آب

-         هيدروليک رودخانه‌اي

-         کانال‌هاي مرکب

-         آب‌هاي زيرزميني

-         سازه‌هاي هيدروليکي

-         مدل‌سازي فيزيکي

 

زمينه‌هاي تخصصي

 

-         مهندسي رودخانه

-         آب‌هاي زيرزميني

-         سازه‌هاي هيدروليکي

-         مهندسي منابع آب

مقالات

 

1- Alavi, S. and Ghandhari, A. (2011). “The past and present of Harirud river.” Proc. International Conference on the Status and Future of the World’s Large Rivers, Vienna, Austria.

 2- Ghandhari, A. and Alavi Moghaddam, S. M. R. (2011). “Water Balance Principles: A Review of Studies on Five Watersheds in Iran.” Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.3923.

 3- علوي مقدم، س. م. ر. (1388). " اهميت كاربرد مدل SKM در تدقيق برآورد ظرفيت انتقال

رودخانه­ ها و كانال­هاي انتقال آب." مجموعة مقالات دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، كرمان، ايران، لوح فشرده.

4- علوي مقدم، س. م. ر. و حسيني، س. م. (1388). " حل تحليلي معادله دو بعدي جريان در مقاطع مركب متقارن با ديواره ­هاي قائم." مجموعة مقالات هشتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران، لوح فشرده.

5- Alavi Moghaddam, S. M. R. and Hosseini, S. M. (2008). “Experimental observations of gradually varied flow formation in compound channels.” Proc. 2nd International Symposium on Shallow Flows, Hong Kong.

6- Alavi Moghaddam, S. M. R. and Hosseini, S. M. (2008). “Accuracy of energy and momentum principles for gradually varied analysis of flow through compound channels.” Journal of Dam Engineering, Vol. XIX, Issue 1, P 5-28.

7- علوي مقدم، س. م. ر. ، حسيني، س. م. و حاجي مسگري، چ. (1387). "تجربيات حاصل از تدوين دستورالعمل راهبري مشترك سد دوستي." مجموعة مقالات دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برقابي، تهران، ايران، لوح فشرده.

8- علوي مقدم، س. م. ر. و حسيني، س. م. (1387). "ارائه فرايندي محاسباتي براي تعيين ارجحيت استفاده از معادلات انرژي و اندازه حركت در تحليل جريان متغير تدريجي در كانال­هاي مرکب." مجموعة مقالات هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران، لوح فشرده.

9- علوي مقدم، س. م. ر. و حسيني، س. م. (1386). "بررسی اعتبار رهيافت­هاي انرژي و اندازه حرکت در تحليل جريان متغير تدريجي در كانال­هاي مركب ." نشريه علمي-پژوهشي هيدروليك، شماره 3، صفحات 27-42.

10- Alavi Moghaddam, S. M. R. and Hosseini, S. M. (2007). “Energy and momentum approaches for analysis of gradually-varied flow through compound channels.” Proc. 32nd IAHR Cong., Venice, Italy.

11- علوي مقدم، س. م. ر. و حسيني، س. م. (1385). "برآورد ظرفيت انتقال در رودخانه­ ها، مسيل­ها و کانال­های انتقال سيلاب دارای مقاطع مرکب." مجموعة مقالات اولين همايش ملي مهندسي مسيل­ها، مشهد، ايران، لوح فشرده.

12- علوي مقدم، س. م. ر.، حسيني، س. م. و اديب اصل، ع. (1385). "بررسی عملکرد روش­های برآورد ظرفيت انتقال درکانال­های مرکب مستقيم با زبری يکنواخت." مجموعة مقالات هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، ايران، لوح فشرده.

13- خداشناس، س. ر. و علوي مقدم، س. م. ر. (1385). "مقايسه روش­های مختلف تعيين افت انرژی در انتقال هيدروليکی مواد جامد." مجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين­المللی مهندسی عمران ، تهران، ايران، لوح فشرده.

14- علوي مقدم، س. م. ر. و خداشناس، س. ر. (1381). "مطالعه تئوري­هاي جريان­هاي با رسوبات غليظ و كاربرد آن در انتقال هيدروليكي جامدات." مجموعه مقالات ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه ، اهواز، ايران، جلد 2، 855-861.

15- علوي مقدم، س. م. ر. و ابريشمي، ج. (1381). "مدل­هاي رياضي، ابزاري كارآمد در شبيه سازي آبخوان و مديريت بحران، مطالعه موردي: شبيه­سازي آبخوان غرب كوير طبس." اولين كنفرانس ملي راهكارهاي مقابله با بحران آب ، زابل، ايران، جلد 2، 275-300.

16- ابريشمي، ج.، علوي مقدم، س. م. ر. و بهرامي جويني، ر. (1380) "مدل كمّي آب­هاي زيرزميني غرب كوير طبس." سومين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران، 577-588 .

17- اژدری مقدم، م.، اکبری، غ، علوي مقدم، س. م. ر. و آرامی فدافن، م. (1390) "بررسی وقوع کاویتاسیون روی شوت سرریزها و لزوم استفاده از هواده ­ها (مطالعه موردی سد کارون 1)." دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، رشت، ایران، لوح فشرده.

18- آرامی فدافن، م.، علوي مقدم، س. م. ر.، اژدری مقدم، م. و اکبری، غ، (1390) "بررسی تاثیر هوادهی در کاهش کاویتاسیون بوسیله مدلسازی سه بعدی جریان." مجموعة مقالات یازدهمین سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، كرمان، ايران، لوح فشرده.

 

سوابق آموزشي

 -    عضو هيات علمي تمام وقت (استادیار پایه 7)، گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي مشهد از سال 1381 تا كنون. تدريس دروس مكانيك سيالات، هيدروليك، آب‌هاي زيرزميني، اصول مهندسي سد، سازه­هاي هيدروليكي و راهنمايی پروژه در دوره کارشناسی و تدریس دروس هیدرولیک پیشرفته و هیدرولیک محاسباتی در دوره کارشناسی ارشد.

-    همکاری با دانشگاههای فردوسی مشهد، سیستان و بلوچستان، آزاد اسلامی تهران جنوب و آزاد اسلامی اهواز در راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد.

-    مدرس کارگاه آموزشی مدیریت بهم پیوسته منابع آب در دشتهای قوچان و سرخس، شرکت آب منطقه­ای خراسان رضوی و شرکت مهندسی مشاور کاوش پی، 1389.

-    همکاری با موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران در تدریس دروس هیدرولیک و بناهای آبی در دوره کارشناسی عمران، 1387-1389.

-    مدرس دوره كارشناسي درس « مدل‌سازي آب‌هاي زيرزميني » دانشكده علمي كاربردي صنعت آب و برق مشهد، 1381.

-         مدرس دوره « حفاظت كيفي منابع آب زيرزميني »، مجتمع آموزشي وزارت نيرو، 1380 .

-         مدرس كارگاه آموزشي « مدل‌سازي رياضي آب‌هاي زيرزميني » مجتمع آموزشي وزارت نيرو، 1380.

سوابق پژوهشي

-    مجری در طرح تحقیقاتی در دست انجام « بررسی علل عدم تغییر حجم رواناب در حوضه سد تبارک آباد علی رغم بارش­های جوی مناسب پس از احداث سد مخزنی » ، شرکت آب منطقه­ ای خراسان رضوی.

-    مجری در طرح تحقیقاتی در دست انجام « مدل سازي بستر لوله­هاي فولادي و محاسبه ضخامت بهينه آنها در بارگذاري­هاي شهري » ، شرکت آب و فاضلاب مشهد.

-    عضو کميته تاليف و تدوين 7 استاندارد ملي در زمينه انتقال هيدروليكي مواد جامد، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 1386.

-    همکار در طرح تحقيقاتی « بررسي هاي نظري و آزمايشگاهي در محاسبات نيمرخ‌هاي سطح آب در كانال‌هاي مركب»، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان، 1386.

-         عضو كميته داوران نشريه مهندسي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

-         عضو هيات داوران دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1388.

-    عضو کمیته داوران 5th Symposium on Advances in Science and Technology ، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران.

 

سوابق حرفه‌اي

 

-    همكاري با شركت مهندسي مشاور طوس آب و برخي ديگر از مهندسان مشاور منطقه بعنوان «كارشناس ارشد هيدروليك» و «مديرپروژه»، 1376 تا كنون:

-         طراحي هيدروليكي سرريز سد دوستي و كارشناس ناظر بر ساخت مدل هيدروليكي

-         کارشناس و مدير پروژه بازنگري مطالعات مرحله دوم سد انحرافی دولت آباد بر روی رودخانه مرزی هريرود.

-         كارشناس و مدير پروژه مطالعات مرحله دوم سد انحرافی شيرتپه بر روی رودخانه مرزی هريرود.

-    كارشناس و مدير پروژه تهيه دستورالعمل راهبري و نگهداري مشترك سد دوستي و عضو کميته مذاکره کننده.

-    كارشناس و مدير پروژه طرح تعيين حريم و بستر رودخانه‌هاي استان خراسان: درونگر، طرق، ششطراز، شصت دره و ششتمد.

-         كارشناس طراح سدهاي كسيليان، شيرين دره، سونگون، ازغند، قردانلو و غيره.

-         همكاري در طرح مدل رياضي لايه بندي مخزن سد دوستي.

-         کارشناس مدلسازی ریاضی کمی و کیفی سفره آب زیرزمینی غرب کویر طبس.

-         همکاری در طرح مدلسازی ریاضی سفره آب زیرزمینی چمچمال.

-         كارشناس و مدير پروژه طرح ترفيع و بازسازي سد نوق.

-         كارشناس و مدير پروژه طرح سد انحرافی امانلی.

-         كارشناس تلفيق مطالعات جامع منابع آب حوضه­هاي قوچان و سرخس.

-         كارشناس تلفيق مطالعات جامع منابع آب حوضه­ رودان استان هرمزگان.

-         مدير پروژه و كارشناس طرح مطالعات مرحله اول سد خاكي موسي آباد خواف.

-         کارشناس در طرح ترفیع سد چالی دره طرقبه

-         کارشناس در طرح به هنگام سازی مطالعات جامع منابع آب کشور در حوضه آبریز درجه 2 شرق کشور

-         مدیر فنی طرح و کارشناس پروژه امکان سنجی انتقال آب از منابع خارجی شرق کشور.

 

دوره‌هاي آموزشي

 -    گذراندن چهار دوره آموزشي در زمينة « روش‌های تدريس و ارزشيابي» ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1383 و 1384.

-         گذراندن كارگاه آموزشي « مدل‌هاي رياضي در آلودگي آب‌هاي زيرزميني» ، دانشگاه تهران ، 1382.

-         گذراندن كارگاه آموزشي « مدل‌هاي رياضي در جريان آب‌هاي زيرزميني» ، دانشگاه تهران، 1380.

 

عضويت در مجامع علمي و فني

-         عضو  (International Association of Hydro-Environment Research) IAHR

-         عضو انجمن هيدروليك ايران

-         عضو کانون مشاوران شوراي شهر مشهد

-         عضوکميته سدهای بزرگ ايران (IRCOLD) ، کميته تخصصی سازه‌های هيدروليکی.

-         عضو کمیته بررسی و تصویب طرح های شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی.

-         عضو پايه يك سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي.

-         عضو كميته داوران نشريه مهندسي دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

-         عضو هيات داوران دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1388.

-         عضو کمیته داوران 5th Symposium on Advances in Science and Technology

-         عضويت در كميته‌هاي علمي و اجرايی ششمين كنفرانس دانشجويي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد.

 

مهارتهاي کامپيوتري

 نرم‌افزارهاي آناليز هيدروليکي و شبيه‌سازي عددي در مهندسي منابع آب و هيدروليك

-         PMWIN و GMS در مدلسازی آبهای زیرزمینی

-         HEC-RAS در مدلسازی رودخانه و کانالهای باز

-         WEAP در مدلسازی سیستم منابع آب

-         ANSYS-CFX در مدلسازی سه بعدی جریانهای آزاد و تحت فشار

-         .زبانهاي برنامه‌نويسي

-         FORTRAN

-            ساير نرم‌افزارها

-         AUTOCAD

-         ARCVIEW

 گروه نرم‌افزارهاي MICROSOFT OFFICE

 

زبان‌هاي خارجي

-         زبان انگليسي

-         زبان فرانسه