سه شنبه, 14 آذر 1402

 

6

 با توجه به اعلام ستاد ملي كرونا و تصميم دانشگاه حضور همكاران تا اطلاع ثانوي به صورت هر روز (غير از پنجشنبه ها) خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر مجموعه ها

پايگاه اطلاع رسانى و آموزشى گروه مهندسى عمران  دانشگاه آزاد اسلامى مشهد،طراحى شده توسط مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات

((  راهبر ارشد سایت : مونا كاردهي مقدم ))